Genç Öncüler 180. Sayısı Çıktı!

Ahlak, toplumsal yaşamda belirli kişi, grup ya da toplum için belirli zamanda ve belirli bir yerde geçerli olan veya geçerli olması beklenen değer yargılarının örf, adet, norm ve kuralların oluşturduğu bir sistem bütünüdür. Ahlak; Huylar, mizaçlar, seciyeler anlamında bir kavramdır. Hulk kelimesinin çoğul halidir. Hulk veya Huluk insanın beden ve ruh bütünlüğü ile alakalıdır. Ahlakta, insanım bir amaca yönelik olarak kendi arzusu ile iyi davranışlarda bulunup kötülüklerden uzak olmasıdır. İslam Dini, iman ilkelerini insanlara benimsetmek, ibadet esasların hayatlarına aktarmanın yanında ahlaki ilkeler getirmek suretiyle bireylerin en huzurlu yaşamı sürmelerini sağlamaktadır. Ahlakın temeli Kur’andır. Yani alemlerin rabbi olan Allah’tır. Kur’an-ı Kerim insan için en güzel ahlaki ilkeleri emretmiş, nefse hoş gelse de insana zarar veren kötü ahlaki ilkeleri ise yasak kapsamına almış ve onlardan uzak durmamızı istemiştir. Nitekim İslam Dininin kendisiyle gönderildiği son Peygamber Hz. Muhammed (as) Efendimizin alemlere rahmet olarak gönderilmesiyle beraber ön plana çıkartılan en önemli özelliği ise, ahlakıdır. Bir ayette Efendimiz için şöyle buyrulmaktadır: “Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.” Sevgili Peygamberimiz de bir hadisinde bu hususu şöyle ifade etmektedir: “Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” Güzel ahlak fıtri bir şeydir. Yaratılışdan öze kodlanmıştır. Bizlerin de amacı Resulullah’ tan öğrendiğimiz hakikatlerle hayatımızı şekillendirmektir.  Genç Öncüler olarak bu ay “Penceremizdeki Ahlak Perdeleri” manşetiyle karşınızdayız. Yazarlarımızdan Elif Enfal, İmanlı İnsan Ahlaklı İnsandır dedi. Senanur Yaşaroğlu, Etik Ahlak Üzerine yazısını kaleme aldı. İrem Değirmenci, Ahlak İslam, İslam Ahlaktır yazısıyla sizlerle. Belkız Mahitapoğlu, İslam’ın Hedefi; Ahlak dedi. Osman Zinnur Aksu, İyilik Güzel Ahlaktır yazısıyla sizlerle. Eskici, Sinan Ağa yazısını sizler için kaleme aldı. Ömer Kırbaşoğlu, Hukukun Ahlakiliği yazısıyla sizlerle. Hatice Beyza Demir, LGBT İdeolojisi Üzerine yazısını sizler için kaleme aldı. Genç Öncüler olarak Araştırmacı Yazar Muhammed Emin Yıldırım ile Toplumsal Ahlak üzerine konuştuk. Dosya dışı yazılarımızdan Numan Karabudak, İman Eden Yine İman Etsin yazısını sizler için kaleme aldı. Habib Genç, Kültürden Doğan Medeniyet yazısıyla sizlerle. Begüm Kıtay, Haysiyete Beş Kala denemesini kaleme aldı. Selim Cemil, Bizden Haberler sayfasını sizler için hazırladı. Genç Öncüler, “Nereden Başlamalı” dedik ve başladık dedi. Son olarak R.Merve Taşdelen Süveyda şiirini kaleme aldı. Genç Öncüler olarak her koşul ve durumda hakkı dile getirip istikamet üzere olma sorumluluğumuzu yerine getirme gayesiyle bu ayki dergimizi siz değerli okuyucularımızın idrak ve beğenine sunuyoruz. Her sözümüzün başı Allah’ın adı ile ve yine her sözümüzün sonu Allahualem olmak üzere...