07 Haziran 2023 Çarşamba
Genç Öncüler

“Yeni Döneme Haydi Bismillah”

K?ymetli arkada??m, Genç Öncüler Üniversite Erkek Komisyonu olarak yeni dönem için kollar? s?vad?k. Yakla?an bahar aylar? için hareketli bir ba?lang?ç olarak da S?ra Gecesi program?n? gerçekle?tirdik. Ozan Dilek ve Ömer Faruk Akdo?an’?n ba?lama, ?brahim Enes Bulut’un gitar çald??? program?m?zda birbirinden güzel türküleri ve ?ark?lar? dinledik, yeri geldi seninle birlikte hep bir a??zdan söyledik. Yüksek kat?l?ml? olan S?ra gecemizde senin gibi yeni arkada?lar ile tan??t?k, hasbihal ettik. Program?m?za uzak yak?n demeden kat?ld???n için Genç Öncüler olarak te?ekkür ederiz.

De?erli dostum, yeni dönemde yapaca??m?z programlardan haberdar olmak ve programlara kat?lmak için bizleri sosyal medya hesaplar?m?zdan takip edebilirsin. Bunun yan?nda Fatih’te bulunan vak?f binam?za da gelerek asma alt?ndaki bahçemizde kar??l?kl? çay içerek sohbet edebiliriz. Selametle ve takipte kal!