16 Nisan 2024 Salı
Genç Öncüler

Lise Çalıştayı; Gündem: FİLİSTİN!

Yaklaşık üç aydır ümmetin içinde bulunduğu bu imtihanlı sürecin içerisinde her Müslüman kendi üzerine düşen sorumlulukları ve neler yapabileceği üzerine düşünmeye çalıştı, çalışıyor. 7’den 70’e güdülmesi gereken ve ümmetin diriliş vesilesi olan Mescid-i Aksa’nın ve muhafızları olan Filistin halkının hürriyyeti, bütün Müslümanların davasının büyük bir parçasını teşkil ediyor. Tam da bu yaşananlar yeni nesle bu davayı aktarabilmek için Müslümanlara zemin hazırladı.

Genç Öncüler, bunun idrak ve şuuruyla liseli gençleri bilgi edinebilecekleri, edindikleri bilgileri planlı bir şekilde aktarabilmeyi öğrenecekleri bir çalıştay programında bir araya topladı. ‘’Siyonizm Tarihi’’, “Siyonist Propaganda ve Dünyadaki Tesiri” ve “Filistin İçin Ne Yapabiliriz?” sorularına cevap arayan üç ayrı grup şeklinde önce literatür ve kaynak taraması gerçekleştirildi. Gruplar birer sözcü ve yazman belirlediler. Kısıtlı sürede en verimli bilgiyi edinebilmek adına grup üyeleri kendi aralarında belirledikleri alt başlıkları bölüşerek araştırmayı sürdürdü. Yazman tarafından toplanan bilgiler sözcü tarafından sahne sunumuyla dinleyicilere aktarıldı. Katılımcılara hediye takdimi ile çalıştay programı sona erdi.