14 Temmuz 2024 Pazar
Genç Öncüler

Genç Öncüler Deprem Paneli: Tecrübe Aktarımı Gerçekleştirildi!

Deprem bölgesi saha çalışması ardından Genç Öncüler gönüllüleri tecrübe aktarımı için panelde yerlerini aldılar.

Dört gönüllümüz dört farklı konuya eğilerek saha tecrübesinin farklı yönlerine değindiler. Oturumun moderatörlüğünü Genç Öncüler Hanımlar Başkanı Merve Mahitapoğlu yaptı.


Organizasyonel bakımdan saha öncesi ve sonrası hazırlık ve gerçeklik olgusunu Genç Öncüler Hanımlar Başkan Yardımcısı Psk. Dan. Senanur Yaşaroğlu anlattı. Bir bütün olarak aile yapısının bu süreçten nasıl etkilendiğine ise Genç Öncüller Gönüllüsü Mimar Hatice Sena Üstün "Deprem ve Aile" başlığıyla değindi. Ailenin en küçük bireyi ve toplumun geleceği olan çocuk dünyasını "Deprem ve Çocuk" başlığıyla ise Genç Öncüler Yönetim Üyesi Çocuk Gelişimci Hacernur Yeşilatun dinleyicilere aktardı. Son olarak deprem bölgesinde gönüllü faaliyetlerinin katkılara ek olarak kendi iç dünyamıza olan tesirini bir gönüllünün gözünden Genç Öncüler Gönüllüsü Ar. Gör. Zeynep Pınar Can anlattı.

Tüm bu tecrübe aktarımları aynı zamanda raporlaştırılarak ilgililere ulaştırılmak üzere panel öncesinde hazırlandı ve panel çıkışı katılımcılara dağıtıldı.

Katılımcılarımıza ilgi, alaka ve duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyor ve bir kez daha bu sürecin uzun soluklu bir yol olduğunu hatırlatmak istiyoruz.