Salıncak Çocuk Dergisi 95. Sayısı Çıktı

 

Merhaba Salıncak’ın sevgili okuru.

Eşitlik adalet midir sence? Bir insan herkese eşit davranınca adaleti sağlamış olur mu? Haydi gel, yılın son sayısında bu konuyu düşünelim.

Eşitlik bir toplumda yaşayan her insanın herhangi bir ayrıcalıktan faydalanmaması, herkese aynı tutum ile yaklaşılması anlamına gelirken adalet ise her davranışımızda ve aldığımız her kararda doğru olana göre karar vermek, hakkı gözetmek, zulmetmemek, âdil olanı sağlamak anlamına gelir. Eşitlik adaletin bir parçasıdır ama her zaman adaleti sağlamayabilir. Çünkü her canlı birbirinden farklı yaratılmıştır. Böylelikle her canlının ihtiyacı da birbirinden farklıdır.  Bu yüzden biz, olması gereken adalettir diyoruz ve adaleti sağlamayı önemsiyoruz.

Rabbimizin 99 güzel esmasında biri de “çok âdil, asla zulmetmeyen, haktan başkasını söylemeyen ve yapmayan” anlamına gelen El - Adl’dır. Adalet,  Kur’an’da ve hadislerde düzen, denge, denklik, doğru yolu izleme ve tarafsızlık gibi anlamlarda kullanılmıştır. Nisa Suresi’nin 58. ayetinde rabbimiz şöyle buyuruyor; “Şüphesiz Allah, size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adâletle hükmetmenizi emrediyor. Böylece Allah, size ne güzel öğüt veriyor!”

Senin Dergin; Salıncak, Rabbimiz bu öğütüne kulak veriyor ve “Eşit ama Adil mi?” diyor.

Bu sayımızda Fincan Nine’den, adil bir yarışmanın nasıl olacağını öğrenirken dil sayfasında adaletin dilini öğreneceğiz. “En Eşit En Adil mi?” sayfası ile eşitlik ve adalet kavramları üzerinde dururken Esma’ül Hüsna sayfasında Rabbimizin “El–Halim” isminin anlamını öğreneceğiz. Hayret Bi’ Şey sayfası ile yine hayretler içinde kalırken Naci ile Safi’nin hayatına konuk olmaya devam edeceğiz. Bulmaca ve boyama sayfaları ile eğlenip “Kodlandınız” sayfasında Kodi’nin arkadaşının Filistin topraklarına ulaşıp Filistin bayrağını dalgalandırmasına yardım edeceğiz.

Daha fazla bekletmeden seni dergin ile baş başa bırakıyoruz. Keyifli okumalar.