Genç Öncüler 188. Sayısı Çıktı

Duruş, bir olay karşısında gösterilmesi gereken tavırdır. İnsanlar; bireyler, toplumlar ve olaylar karşısında bilgi ve bilgiyi kendisiyle değerlendirdikleri ölçüleriyle olumlu veya olumsuz bir tavır belirlerler. Gösterilen duruş, o kişinin bilgi birikimi, hayat görüşüyle paralellik gösterir.

Öte yandan bizler, Müslümanlar olarak, dinamik hayatın içine müdahil olan bir dine mensubuz ve nitekim İslam dini her alanda yol gösteriyor. İçerdiği emir ve yasaklarla şahsiyet kazandırıyor. Dinimizin bize kazandırmak istediği Müslüman şahsiyeti, nerede nasıl davranacağımızı belirleyen en önemli göstergedir. Bundan dolayı, sahih bir istikamet ve Rabbani bir duruş için, ölçülerimizin ve olaylara dair bilgilerimizin sıhhatli olması gerekir. Müslüman olarak görevimizi, önümüzde sergilenen her sözü, davranışı ve dünya görüşünü, İslam’ın getirdiği ölçülerin aydınlığında değerlendirmek ve hükme bağlamak olduğunu hatırlatmamız gerekli. Çünkü bir Müslümanın tavrının ve açısının belli olduğu, karşılaştığı her meseleyi kendi dünya görüşünün anlamı, ruhu ve geleneği içinde çözmesi gereklidir. İslâm inancının gençliğini yetiştirecek olan bizler, kendimizden yani inananlardan başka hiç kimse yoktur ki, Müslüman bir gençliğin yetişmesini amaç edinsin. Biz de Genç Öncüler olarak “Gayrette hasbilik ve samimiyet, yalnız inanmakla mümkündür.” diyip en büyük seferberliğin aklını ve iradesini alemlerin Rabbi olan Allah’a kulluk yolunda şuurlu genç, bu kulluk yolculuğunda

Bizler Genç Öncüler olarak bu ay “Temsiliyet Makamı; Duruş” manşetiyle karşınızdayız. Yazarlarımızdan Elif Enfal, Çağın Getirdikleri Karşısında Müslümanlar yazısını kaleme aldı. Numan Karabudak, Duruş ve Oluş yazısıyla sizlerle. Uğur Kaya, Kal ile Değil Hal ile dedi. Belkız Mahitapoğlu, Müslüman Hanımın Duruşu yazısını kaleme aldı. Nagehan Elif Akyağ, Zorluklara Karşı dedi. Zehra Mahitapoğlu, Haramlara Karşı Duruşumuz yazısıyla sizlerle. Eskici, Mehmet Paşa’nın Şahsiyeti, Duruşu ve Yönetim Anlayışı yazısını kaleme aldı. Dosya dışı yazılarımızdan Necdet Meşe, Batının İki Yüzü denemesini kaleme aldı. Semanur Özer, 6 Şubat yazısıyla sizlerle. R. Merve Taşdelen, Keyyis şiiriyle sizlerle. Selim Cemil, Bizden Haberler sayfasını sizler için hazırladı. Büşra Zişan Erol, Malatya Saha Tecrübesini aktardı. Etkinlik sayfasında Betül Mahitapoğlu, İlmimizin Zekatı: Dikiş Atölyesi dedi. Muhammed Midilli, Korkma Sakın şiiriyle sizlerle. Son olarak Betül Sena Ünlü çizimini paylaştı.

Genç Öncüler olarak her koşul ve durumda hakkı dile getirip istikamet üzere olma sorumluluğumuzu yerine getirme gayesiyle bu ayki dergimizi siz değerli okuyucularımızın idrak ve beğenisine sunuyoruz. Her sözümüzün başı Allah’ın adı ile ve yine her sözümüzün sonu Allah ualem olmak üzere.