Genç Öcüler Dergisi 194. Sayısı Çıktı

Toplumların temeli, insanların bir araya gelerek oluşturduğu bir mahiyete dayanır. İnsan, yaratılışındaki ahlaki değerlerle toplumun temelini atmaktadır. Toplumun işleyişi içsel değerlere ve insanın karakterine dayandığı ölçüde dengeli ve sağlam bir şekilde gerçekleşebilir. İnsanın ahlaki değerlerine sahip çıkması, toplumun güvenliğini ve istikrarını sağlamak için önemlidir.

Teknolojinin hızlı yükselişi, insanların doğayla ve birbirleriyle olan bağını zayıflatıyor. Modern yaşamın getirdiği hızlı tüketim ve yüzeysel ilişkiler, insanların insanlıklarından uzaklaşmalarına yol açıyor. İnsanın kendini kaybettiği bir dünyada insanlık, asıl değerlerini yitiriyor. Bu noktada ahlaki rehberlik ve etik değerler, insanlığın temelini korumak için kritik bir rol oynamaktadır.

İnsanın sadece fiziksel varlık olmadığı, aynı zamanda manevi bir boyuta da sahip olduğu düşünülmelidir. İnsanın Allah’a olan yakınlığı ve vicdani değerleriyle tanımlanır. İnsanın anlam arayışı ve manevi boyuttaki gelişimi, onun insanlık değerlerini yaşamasını sağlar.

Transhümanizm, insanın sınırlarını teknolojiyle aşmaya çalıştığı bir akımdır. Ancak bu akım, insanın özünden uzaklaşmasına ve insanlık değerlerinin zedelenmesine neden olabilir. İnsanın yaratılışındaki temel özellikleri korumak ve insanlığın yok oluşunu engellemek için teknolojiye olan yaklaşımın dengeli olması gerekmektedir.

Batı düşüncesinde insanın değeri genellikle bireysel özgürlük ve hedeflere ulaşma üzerine odaklanır. Oysa İslam, insanın yaratılış amacını ve toplumsal sorumluluklarını vurgular. İnsanın içsel değerleriyle uyumlu bir şekilde yaşaması, İslam'ın temel prensiplerinden biridir.

Bizlerde Genç Öncüler olarak bu ay  İnsansızlaşan İnsanlık manşetiyle karşınızdayız. Yazarlarımızdan Bilal Çavdar, İnsan ve Toplumun Mahiyeti yazını kaleme aldı. Numan Karabudak, İnsansızlaşan İnsanlık yazısıyla sizlerle. Md Mosaddek Billah, İnsan Nedir Sorusuna Bir Yanıt Denemesi dedi. Hacernur Yeşilaltun, İnsnalığın Yok Oluşu: Transhümanizm yazısını kaleme aldı. Esad Enes Kuran, İnsanlığı Bekleyen ama İnsanın Beklemediği Tehlikeler yazısıyla sizlerle. Nejdet Meşe, Batı Düşüncesinde İnsan Tasavvuru ve İslam dedi. Ahmed Dheyab Hümanizm; Batı’nın İnsan Tasavvuru ve İslam yazısını kaleme aldı. Zeyneb Rabia Yazıcı, Hadis Işığında İnsan-ı Kamil yazısıyla sizlerle. İrem Değirmenci, İnsansız İnsan dedi. Dosya dışı yazılarda Zeynep Sude Yaşaroğlu, Bir İmtihan Cephesi; Helal Gıda denemesini kaleme aldı. Harun Küçükaytekin, Yolumu Aydınlatanın Yolu denemesiyle sizlerle. Etkinlik sayfasında Genç Öncüler Erkekler Ankara Yaz Kampını gerçekleştirdi.  İrem Yeşilaltun, Genç Öncüler Hanımlar Yaz Kampını Gerçekleştirdi dedi. Selim Cemil Bizden Haberler sayfasını sizler için hazırladı. R. Merve Taşdelen Kanlı Kuyu denemesi ile sizlerle. Son olarak Fırat Salaz, Kondu Göçmez Oldu Şu Yaralarım şiirini kaleme aldı. 

Genç Öncüler olarak her koşul ve durumda hakkı dile getirip istikamet üzere olma sorumluluğumuzu yerine getirme gayesiyle bu ayki dergimizi siz değerli okuyucularımızın idrak ve beğenisine sunuyoruz. Her sözümüzün başı Allah’ın adı ile ve yine her sözümüzün sonu Allah ualem olmak üzere.