Genç Öcüler 186. Sayısı Çıktı

Boykot. Son yıllarda bu sözcüğü çok duyuyoruz. Peki nedir boykot? Bir boş zaman meşgalesi mi? Politik manevra hamlesi mi? Daha da ötesinde, akla gelen “yerli ve milli” bir refleks mi?

Peki bu isim nereden geliyor?

“Boycott” aslında bir soyadı. Hikayesi ise şöyle; 19'uncu yüzyıl sonlarında İrlanda toprak savaşı sırasında, toprakları kirayla işleten köylülerin daha fazla indirim talebinin reddedilmesi ve yüzlercesinin işten çıkarılması sonrasında köylülerin, işten çıkarmalarıyla gerçekleştiren Charles Boycott’a karşı giriştikleri eylem ya da eylemsizliğin adı. Köylüler, Boycott’un da dahil olduğu toprak sahipleriyle ilişkisini keser, işlerinde çalışmaz, bir anlamda izolasyon uygularlar. Nitekim bu eylem sonrasında Boycott, bir soyadı olmaktan çıkıp benzer eylemleri tanımlar oldu. Nitekim zaman içerisinde 'Boycott' kelimesinin kullanmasıyla birlikte bu durumun adı dünya çapında meşhur olmuş ve fiil olarak yerini almıştır.

Diğer bir deyişle “Boykot”, genellikle ahlaki, sosyal, politik, ekonomik veya çevresel nedenlerden dolayı bir kişi, örgüt veya ülkeyi bir protesto ifadesi olarak kullanarak onunla olan ilişkiyi gönüllü ve kasıtlı olarak askıya alma durumunu anlatan eylemin adı. Ve bu eylem, verilen hak ve batıl mücadelesi içerisinde hem İslam tarihi hem de günümüz kayıtlarına geçmiş, artık felsefesi olan bir hareket haline dönüşmüştür. Bizi eski-yeni, büyük-küçük etkileyen “Boykot”u sizler için ele aldık.

Bizler Genç Öncüler olarak bu ay “İradenin Direnişi: Boykot” manşetiyle karşınızdayız. Yazarlarımızdan Elif Enfal, Boykotun Tarihi Seyri yazısını kaleme aldı. Belkız Mahitapoğlu, İslam’ın İlk Yıllarında Boykot yazısıyla sizlerle. Ali Şahin, Boykot Ne İşe Yarar? Dedi. Nagehan Elif Akyağ Kitleler Hayır Dediği Zaman yazısını kaleme aldı. Begüm Kıtay, Bir Protesto Aracı Olarak Boykot dedi. Esma Özbay, Boycott yazısıyla sizlerle. İbnu Haldun’un, Mağlupların Her Zaman, Hayat Tarzları, Giyimleri, Adetleri ve Diğer Hususlarda Galipleri Örnek Almaya Düşkün Oldukları Hakkıda yazısını alıntıladık. Dosya dışı yazılarımızdan Numan Karabudak, Öteler ve Prangalar denemesini kaleme aldı. R.Merve Taşdelen, Rast şiiriyle sizlerle. Esra Şahin, Bilakis Anlam denemesiyle sizlerle. Zeynep Sude Yaşaroğlu, Bir Tefekkür Bab-ı; Big Bang ve Big Crunch denemesini kaleme aldı. Fırat Salaz, Duaların Dizili Mi şiiriyle sizlerle. Zehra Mahitapoğlu, Bizden Haberler sayfasını sizler için hazırladı. Zeynep Küçük, Çizimini paylaştı.

Genç Öncüler olarak her koşul ve durumda hakkı dile getirip istikamet üzere olma sorumluluğumuzu yerine getirme gayesiyle bu ayki dergimizi siz değerli okuyucularımızın idrak ve beğenine sunuyoruz. Her sözümüzün başı Allah’ın adı ile ve yine her sözümüzün sonu Allahualem olmak üzere.