28 Şubat’ın Yıldönümü Vesilesiyle Bir Değini

Gündem Şub 28, 2015 0 Yorum

28 Şubat Postmodern Darbesi… Yani, modern sonrası bir darbe… Ne kadar sonra, ne kadar önce?…

Yani, Anadolu’ya ayak basan bir halkın değerlerine düşmanlığın katmerlenmesi de diyebilir miyiz?

Mamamfih… Birçok yorum yapabiliriz belki; lakin, değişmeyen bir düşmanlık ve bu değişmeyen

düşmanlığın dışa vurumu olan icraatlar ve de komplolar, kumpaslar ilh. ile geliştirilen askeri bir darbe.

Her ne kadar üniversite derslerinde ve sınavlarında “askeri müdahale” şeklinde zikredilse de, bir

darbedir. Darbe kelimesi, dışında hangi kelime kullanılabilir? Kişisel reylere de dayanabilir belki; lakin,

ifadeyi ve manasını yumuşatmayacak bir telaffuz olsa gerek. Öyle ya; 28 Şubat Darbesi’ne, öncesine

ve sonrasına nazar ettiğimizde, oldukça gaddarca, depotça, diktatörce, zalimce, katilce bir tavır ve

icraatlar silsilesine ve yumağına şahit oluyoruz.

Biz!…

Evet biz; 28 Şubat darbesinin ve tüm zalimane ve despotça icraatların muhatabı biziz… İslam’ı, bir

hayat olarak kabul edenler…

28 Şubat Darbesi’nin öncesine ve sonrasına nazar ettiğimizde, seküler ve ulus devlet inşa etme fikrini,

farklı bir zamanda farklı bir şekilde harekete geçtiğini müşahede ediyoruz.

Nevi sohbet halklarında bulunan ilmi, fikri çalışmaların; mücadeleye gönül vermiş insanların dinamik

hale geçiş süreci ve birçok İslami cehd… 28 Şubat’ın önünde engel olmak istediği bunlardan farklı,

başka herhangi bir mesele değil. ‘Mamafih şaşılacak bir durum değil?’, diyebilir miyiz?

Kesinlikle, tereddüt etmeden, şeksiz şüphesiz diyebileceğimiz bir şey var, o da şudur;

– Allah’ın, yeryüzünde “halife” olarak yarattığı insan, olabilmek

ile

– Allah’ın verdiği bu “halife” vasfına halel getirme taraftarları

arasında ki bitmek tükenmek bilmeyen, durmayacak, ilelebet devam edeck olan dini-ideolojik bir

kavga!

Yorumlar

    Henüz yorum yapılmamış...

Bir Yorum Ekle

Gönder